Klauzula informacyjna

Spółdzielni Mieszkaniowej

"Bródno"

RODO

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"

03-214 Warszawa

ul. Krasnobrodzka 11

Inwestycja

Nowa Inwestycja

"Bródno Centrum"

Rozpoczęty nabór z dniem 1 lipca 2016

Inwestycja

Inwestycja "Nowe Bródno",

Wolne miejsca postojowe

Zapraszamy

Gazeta spółdzielcza

czytaj online .....

archiwalne i najnowsze wydania w formacie PDF

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

E-BOK

Sprawdź stan

swojego konta

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie
Przekształcenie użytkowania wiczystego we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów z mocy Ustawy z dn. 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 z późn.zm.).

czytaj więcej .....

Dotyczy podwyżek opłat za władanie gruntami (grunty nieuregulowane)

Dotyczy podwyżek opłat za władanie gruntami (grunty nieuregulowane)
Dotyczy podwyżek opłat za władanie gruntami (grunty nieuregulowane)

W dniu 31.12.2018 r. do biura Zarządu Spółdzielni dostarczono z Urzędu Dzielnicy Targówek zawiadomienia o podwyżkach opłat za korzystanie z gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym, podpisane przez Zarząd Dzielnicy Targówek. Na podstawie zawiadomień właściwe Administracje dokonały podwyżki opłat czynszowych od 2019 r. proporcjonalnie do powierzchni mieszkań.| Spółdzielnia wnosi w/w opłaty na podstawie Porozumienia 17.12.1993 r. zgodnie z którym odpłatność za korzystanie z gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe wynosi 1% aktualnej wartości gruntu, przy czym wysokość opłaty może ulec zmianie w związku z aktualizacją cen gruntów nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

W dniu 31.12.2018 r. Spółdzielnia złożyła w Dzielnicy Targówek protest przeciwko w/w podwyżkom opłat. W sprawie nadmiernych podwyżek wystąpiliśmy również do Prezydenta m.st. Warszawy, pismem z 11.01.2019 r.

Obecnie trwają negocjacje pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Bródno" a Dzielnicą Targówek dotyczące zmiany Porozumienia z 1993 r., na podstawie którego Urząd Dzielnicy Targówek dokonuje podwyżek.

W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów, właściwe Administracje odpowiednio skorygują naliczenia opłat, o czym będziecie Państwo poinformowani pisemnie.

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT AKTUALNYCH OPŁAT UDZIELAJĄ ADMINISTRACJE OSIEDLI I TAM PROSIMY KIEROWAĆ EWENTUALNE PYTANIA.

Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli

Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli
Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli

Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 – 2022
w związku zarejestrowaniem zmian statutu Spółdzielni


W związku z rejestracją zmian statutu Spółdzielni uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniach 4, 5, 6, 7.06.2018 r., w którym istotną zmianą jest wydłużenie kadencji Rad Osiedli o 1 rok, Zarząd Spółdzielni informuje, że Zebrania Kolonii rozpoczęte w dniu 26.11.2018 r. z mocy prawa musiały być przerwane, a wybory do Rad Osiedli dokonane na tych Zebraniach są z mocy prawa nieważne.
Sytuacja ta powstała na skutek wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu w trakcie odbywania Zebrań.
Zebrania Kolonii zostały zwołane, gdy obowiązywał jeszcze statut ze zmianami z 2015 r., a sąd wydał postanowienie o wpisaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.11.2018 r. i z tą datą obowiązują przepisy znowelizowanego statutu.

Zmiany w układzie komunikacyjnym w związku z budową II linii metra na Bródnie

ZTM
Zmiany w ukłądzie komunikacyjnym w związku z budową II linii metra na Bródnie

W czasie budowy stacji metra na Bródnie, zmiany czekają tamtejszą komunikację miejską. Zostaną one wprowadzone w nocy z 1 na 2 marca.
Budowa zaplanowanych stacji metra na wiele miesięcy zmieni codzienne trasy podróży z domu do pracy, szkoły, uczelni – autobusy nie będą jeździły ulicą L. Kondratowicza.
Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 104, 112, 118, 120, 126, 145, 156, 169, 176, 204, 214, 227, 240, 256, 345, 409, 500, N02, N11 i N64.
Na głównych ulicach (Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego, Chodeckiej, Łojewskiej, Wyszogrodzkiej i Bartniczej) wyznaczone zostaną wydzielone pasy dla autobusów.
Dodatkowo, odcinki ulicy św. Wincentego między ulicą Niwa a Gilarską oraz ulicą L. Kondratowicza, a wjazdem na parking urzędu dzielnicy (tylko w kierunku ulicy Matki Teresy z Kalkuty) zostaną przeznaczone tylko dla ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

Mapka ze zmianami ..... więcej

Informacja o trasach ..... więcej

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO" W SPRAWIE WYBORÓW DO RAD OSIEDLI

  STANOWISKO RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO" W SPRAWIE WYBORÓW DO RAD OSIEDLI
Stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno"

Stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 - 2022 w związku z zarejestrowaniem zmian statutu Spółdzielni.
Po rozpatrzeniu sprawy wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 - 2022 zwołanych przez Zarząd Spółdzielni w terminie 26.11.2018 r. - 06.12.2018 r. Rada Nadzorcza ustaliła, co następuje:
czytaj więcej .....

Zawiadomienie  -  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w sprawie wyborów do Rad Osiedli
Zawiadomienie - Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno"
Zawiadomienie - Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" - w sprawie wyborów do Rad Osiedli

zawiadomienie ro

Zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów

Zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów
Zawiadomienia o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów

Zawiadomienia o zmianie opłaty rocznej od 01.01.2018 r.
za korzystanie z gruntów pozostających we władaniu SM "Bródno",
które Spółdzielnia otrzymała w 2017 r.

zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntu - Osiedla "Toruńska" - czytaj tu .....
zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntu - Osiedla "Podgrodzie" - czytaj tu .....

Informacja Zarządu w sprawie gruntów
Informacja
Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w sprawie gruntów

logo do artykulow net

Informacja Zarządu w sprawie gruntów

 

 

 

W związku z opublikowanym w gazecie „Mieszkaniec Targówka” str. 4-5 z Numer 25 03/04 2018 r. tendencyjnym i błędnym merytorycznie artykułem p.t. „Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, który to artykuł mógł wywoład zaniepokojenie wśród mieszkaoców SM „Bródno”, Zarząd Spółdzielni uspakaja wszystkich Zainteresowanych, że Spółdzielnia posiada osobowośd prawą, jest podmiotem prawa, legalnym oraz istniejącym.

czytaj więcej .....

Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Gazeta Nasze Bródno
Dotyczy artykułu w Gazecie Prawnej

W związku z artykułem pt."Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową" w Gazecie Prawnej z dnia 20.03.2018 r.
Zarząd przedstawia opinię prawną Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Prokurent" w tej sprawie.

czytaj więcej .....

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie działalności oświatowo – kulturalnej i społecznej prowadzonej przez SM„Bródno”.
Wyjaśnienie zarządu
Wyjaśnienie Zarządu SM

czytaj więcej .....

loading...

brodno centrum

Komunikat RN i Zarządu SM.

pog techn

Pogotowie Techniczne

Dokumenty na www

E-BOK
KOMUNIKATY, INFORMACJE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO"

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadza ona m.in. nowe rozwiązania zmieniające w radykalny sposób zasady funkcjonowania spółdzielni w zakresie ewidencji oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego. czytaj więcej .....

Dyżury Pogotowia Technicznego

HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 15.12.2018 r. do 16.03.2019 r. (8:00 - 16:00 soboty)

czytaj więcej .....

Dostęp do dokumentów

- zamieszczanych na stronie internetowej
czytaj więcej .....

- zasady wydawania kopii dokumentów
czytaj więcej .....

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" w Warszawie uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.

W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgłaszanie się właścicieli i głównych najemców lokali spółdzielczo-lokatorskich z dokumentem stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla danych lokali.

 

 Logowanie do systemu E-BOK  

 * Osiedle "Kondratowicza" ul. Chodecka 13, 03-350 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Podgrodzie" ul. Rzepichy 1, 03-246 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Toruńska" ul. Wybrańska 29, 03-206 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Wysockiego" ul. Rembielińska 9, 03-343 Warszawa - kliknij tutaj 

loading...

paragraf

  Poszukujemy pracownika
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Bródno” poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych w biurze Zarządu Spółdzielni.

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe

- praca w spółdzielczości mieszkaniowej

- znajomość programu unisoft, części dotyczącej działu członkowsko – mieszkaniowego,

- znajomość procedury przekształcania lokali w odrębną własność.

czytaj więcej .....

paragraf

  Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" informuje, że zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 09.09.2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.

paragraf

  Przekształcenie prawa do gruntu z bonifikatą.
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 08 czerwca 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Wyjaśnienie Zarządu ..... czytaj więcej .....
Wniosek ..... do pobrania .....

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spotkanie ze SM 10 stycznia 2018 r.) - czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  OCHRONA DANYCH WRAŻLIWYCH. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.
Ochrona danych osobowych. Wyjaśnienie Zarządu Spółdzielni.

Szanowni Państwo.

W związku z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” przesłała do użytkowników lokali mieszkalnych formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych” z prośbą o jego wypełnienie i zwrot
     Odpowiadając na pytania dotyczące formularza Spółdzielnia informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych określenie „przetwarzanie danych osobowych” oznacza wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

Czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła
REALIZACJA PROGRAMU ZAMIERZEŃ MODERNIZACYJNYCH W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW CIEPŁA

Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła zużywanego do ogrzewania lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w latach 1997 – 2016.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” w Warszawie zajmuje teren o powierzchni blisko 140 hektarów w dzielnicy Warszawa Targówek i zarządza 206 budynkami mieszkalnymi. Ponad 85 % wszystkich budynków mieszkalnych spółdzielni zbudowanych zostało w okresie od końca lat sześćdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Zastosowana w tym okresie konstrukcja budowlana budynków mieszkalnych zwana technologią wielkoblokową charakteryzowała się olbrzymią, niekontrolowaną utratą energii cieplnej poprzez zewnętrzne przegrody.

Czytaj więcej .....